Valpplaner

Inga planer i närtid. Nästa kull planeras eventuellt sommaren hösten 2022