Färger

Bilden ovan visar fyra färger. Svart, Isabel(brun diluterad), Blå(svart diluterad) och brun

Perrons färger

Efter min C-kull har jag fått mer förståelse för hur färggenetiken fungerar. Det är jätteintressant, OJ vad mycket att lära.

 Perron är Svart eller brun med mer, mindre eller inget vitt, Den Cremefärgade perron blir alltmer vanlig i olika nyanser. Helt vit perro finns också.

Med dominant menas att det räcker att man får den genen från en förälder för att den ska slå igenom. Som svart t ex.

Varje färg har en bestämd locus(bestämda platser på kromosomen där informationen om en viss gen är lagrad) som benämns med bokstäver. För varje locus finns dubbla bokstäver. En från modern och en från fadern.

A,B,D,E,G,H,K,M,P och S-locus har studerats.

När det gäller perron är följande locus intressanta.

B-locus: B=svart(dominant), b=brun(recessiv)

E-locus: E=(ingen creme) e=cremefärgad

D-locus: D=fullt pigmenterad, d=diluterat

A-locus: A=Helfärgad at=tanfärg


B-locus Är grundfärgerna. Det säger om hunden bär på svart eller brunt. En brun hund har dubbla b eftersom brunt är recessivt.  Svarta hundar däremot kan bära på brunt eftersom svart är dominant.

BB= Dominant svart hund. Kan inte få bruna valpar för den har ärvt svart från både modern och fadern.

Bb=Svart hund som har fått ett brunt anlag från ena föräldern. Kan få bruna valpar med både svart och brun partner.

bb=Brun hund. Kan få både bruna och svarta valpar med svart partner. Med brun partner blir alla valpar genetiskt bruna.


E-locus säger om hunden bär på creme. Det finns olika nyanser från rött till nästan vitt. Gult är en recessiv färg och måste finnas från både modern och fadern för att synas. Hundar med dubbla ee kan inte producera något eumelanin (svart) i pälsen. Hunden är antingen svart eller brun genetiskt. Det gula är bara en färg. Den tar över den svarta eller bruna pälsfärgen. Nostryffel och ögon förblir dock mörka som på syskonet som är svart eller brun i pälsen. I en cremefägad hund kan det dölja sej en dilution eftersom E-locus ”trollar” bort den blå eller röda färgen.

EE=Ingen gul gen och kan inte få cremefärgade valpar

Ee=Bär på en gul gen och kan få cremefärgade valpar tillsammans med partner som också bär på genen.

ee= Cremefärgad och kan få cremefärgade valpar med partner som också bär på genen. Med cremedfärgad partner blir alla valpar cremefärgade.


D-locus säger om hunden bär på genen för dilution. Ett recessivt anlag där hunden blir ”utspädd” vid dubbla anlag. Den har då inte förmågan att producera eumelaninpigment fullt ut.

DD=Fullt pigmenterad, bär inte på dilution. Kan inte få valpar som är diluterade

Dd=Fullt pigmenerad, bär på dilution, kan få valpar som är diluterade med bärande partner

dd= Diluterad, kan få diluterade valpar med bärande partner


A-locus (Agoutiserien) Hos perron är det at som visar om hunden bär på tantecken som är intressant. Tantecken är en recessiv gen som behöver finnas från både modern och fadern för att slå igenom. Tantecken innebär att hunden är helfärgad med ljusare tecken på ben, bog, nos, under magen och över ögonen. Det kan vara olika nyanser på tan.

AA=Helfärgad och bär inte på tangenen. Kan inte få valpar med tanfärg

Aat=Helfärgad, bär på tantecken. Kan får valpar med annan bärare.

atat=tantecknad och kan få tantecknade valpar med bärare.


De recessiva generna är lätta att förstå. Två bruna kan bara få genetiskt bruna valpar. Två cremefärgade kan tillsammans bara få cremefärgade valpar. (de kan bruna genetiskt eller svarta genetiskt) Två diluterade ger bara diluterade valpar.


Min svarta Pippi: BbDdEe: Bär på mycket som inte syns, dvs brunt, dilution och creme.

Hon parades med en likadan kille.

BbDdEe+BbDdEe Kan bli väldigt mycket färger i lådan.

Två till synes svarta hundar fick:  En vit kille med cremefärgade tecken. Han är genetiskt brun och bär på dilution.(bbDdee)
En Cremeärgad kille med vita tecken. Han är också genetiskt brun men har dubbla anlag av dilution.(bbddee) Hans lycka är att han också har dubbelt på E-locus vilket ”räddar” pälsen från att sakna det leverbruna pigmentet. Han har lite ljusare ögon än sin bror men de är ganska lika. Det är svårare att se en dilution på de genetiskt bruna hundarna än de svarta när de är cremefärgade.

En vit kille med svarta tecken. Han bär på dilution och kanske brunt och/eller creme.
En svart tjej som bär på dilution. Hon kan också vara bärare av brunt och creme.

Två genetiskt svarta valpar som hade dubbla anlag av dilution och blev således blå. De hade ljusare ögon och blå nos. Dessa fick tyvärr sjukdomen CDA (Colour Dilution Alopica) tidigt och avlivades när de var 6,5 veckor.

IMG_9370Denna killen hade tur. Föddes
cremefärgad och fick då inte diluterad päls (trots att han är: d/d) eftersom han inte
har svart eller brunt i sin päls. Hans nostryffel är dock ljusare och han har grön-
blå ögon. Han är genetiskt brun annars skulle han ha en mera lila nostryffel som de andra i kullen.